Wskaźniki jakości świadczonych usług

Wskaźniki jakości świadczonych usług: Za okres styczeń-czerwiec 2015 – czas oczekiwania na przyłączenie do sieci – średni czas od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez operatora: 96 godzin – liczba uszkodzeń przypadających na 100