Wskaźniki jakości świadczonych usług:

Za okres styczeń-czerwiec 2015

– czas oczekiwania na przyłączenie do sieci – średni czas od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez operatora: 96 godzin

– liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich – liczba zgłoszonych przez abonentów w ciągu roku przypadków braku świadczenia usług lub przypadków świadczenia ich niewłaściwie przypadająca na każde 100 łączy abonenckich, które powstały z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy: 12 szt.

– czas usunięcia uszkodzenia – średni czas oczekiwania użytkownika na przywrócenie możliwości korzystania z usług, liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia; wskaźnik nie obejmuje przypadków, w których uszkodzenie nastąpiło na skutek siły wyższej: 38 godzin

– wskaźnik reklamacji faktur – odsetek zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur: 0 szt.

 

Za okres lipiec-grudzień 2015

 

– czas oczekiwania na przyłączenie do sieci – średni czas od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez operatora: 120 godzin

– liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich – liczba zgłoszonych przez abonentów w ciągu roku przypadków braku świadczenia usług lub przypadków świadczenia ich niewłaściwie przypadająca na każde 100 łączy abonenckich, które powstały z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy: 14 szt.

– czas usunięcia uszkodzenia – średni czas oczekiwania użytkownika na przywrócenie możliwości korzystania z usług, liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia; wskaźnik nie obejmuje przypadków, w których uszkodzenie nastąpiło na skutek siły wyższej: 41 godzin

– wskaźnik reklamacji faktur – odsetek zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur: 0 szt.

Wskaźniki jakości świadczonych usług

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *